ICP 281023 bla 18

Swyddi Gwag

Swyddog Datblygu Busnes

Rydym yn awyddus i ychwanegu at ein tîm yn Bla drwy benodi Swyddog Datblygu Busnes.

Bydd deiliad y swydd gyffrous hon yn gweithio'n uniongyrchol â'r Swyddog Busnes Rhyngwladol i gynnal, yn ogystal â chryfhau ac ehangu eto, ein henw da gyda chleientiaid cyfredol a newydd.

Oriau gwaith i'w trafod, ond ni fydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio gyda'r nos nac yn ystod penwythnosau.

Mae'r cyflog blynyddol yn dechrau o £26,000 (rhoddir ystyriaeth i gymwysterau a/neu brofiad perthnasol).

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Swydd Ddisgrifiad - Swyddog Datblygu Busnes Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais - Swyddog Datblygu Busnes Ffurflen Gais

Swyddog Datblygu Busnes

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym yn awyddus i benodi Cyfieithydd Cymraeg i ymuno â'n tîm o ieithyddion yma yn Bla.

Mae'r pecyn swydd yn un cystadleuol ac yn seiliedig ar gymwysterau a/neu brofiad perthnasol.

Swydd barhaol gyda'r oriau gwaith i'w trafod gyda'r ymgeisydd llwyddiannus (dim gwaith gyda'r nos/yn ystod penwythnosau).

Cysylltwch ag Alun Gruffydd am sgwrs anffurfiol: alun@bla-translation.co.uk neu 01248 725 730.

Cyfieithydd Cymraeg

Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Oriau eraill a thros y penwythnos: 07920 052818

E-Bost: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top