Blog Bla


ITI Blog
Awst 2019

ITI Official site@ITIUKAlun Gruffydd of @BlaTranslation discusses the significance of translating into Welsh in Wales (link: http://bit.ly/2KB7jMY) bit.ly/2KB7jMY #translation #xl811:58 AM · Aug 15, 2019·TweetDeck


Meleri'n Meistroli!
Awst 2019

Nid yn unig mae Meleri wedi llwyddo i gael gradd dosbarth cyntaf yn ei chwrs M.A. mewn Cyfieithu o Brifysgol Aberystwyth ond llwyddodd hefyd i ennill gwobr y myfyriwr mwyaf disglair ar y cwrs hwnnw. Rydym mor lwcus o gael criw o gyfieithwyr mor dalentog yma yn Bla!


Cyfieithwyr yn Crasu
Mehefin 2019

Mae hi'n rhy braf i weithio. Hmmmm, swyddfa ar y traeth fasa'r ateb!


Cynhadledd ITI
Mai 2019

Newydd ddychwelyd o Gynhadledd yr Institute of Translation and Interpretation yn Sheffield. Wedi cyfarfod amryw o bobl ddifyr iawn!!


Swyddfa Newydd!
Ebrill 2019

Rydym yn ymestyn ein swyddfeydd ac wedi cymryd swyddfa arall y drws nesa' i'n hystafelloedd presennol. Lluniau newydd ar y wal hefyd - posh de!


Ac yn Dal i Dyfu.....!
Mawrth 2019

Croeso hefyd i Elan Lois Roberts a fydd yn ymuno â'r criw wedi iddi gwblhau ei chwrs M.A. mewn Cyfieithu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr haf. Cwblhaodd radd yn y Gymraeg yno hefyd. Mae cartref Elan yma yn Llangefni a braf yw croesawu rhywun lleol yma i'r cwmni!


Y Tîm yn Tyfu!
Mawrth 2019

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyfieithydd newydd yn ymuno efo ni erbyn diwedd mis Mawrth. Mae Margiad Dobson yn byw ym Mhant Glas ac wedi bod yn gwneud ychydig o gyfieithu yn ei swydd flaenorol ond wedi bod yn chwilio am swydd bwrpasol yn y byd cyfieithu ers iddi gwblhau ei gradd yn y Gymraeg a'i gradd bellach mewn Newyddiaduraeth. Croeso Margiad!


Swyddi ar gael!
Ionawr 2019

Mae Bla yn dymuno recriwtio un os nad dau gyfieithydd newydd i ymuno a'r tîm. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am unigolion profiadol a chymwys, felly cysylltwch os oes gennych chi ddiddordeb. E-bostiwch alun@bla-translation.co.uk


Blwyddyn Newydd Dda!
Ionawr 2019

Ydi'r diwrnod cyntaf yn ôl yn dipyn o hunllef? Llawer i'w wneud ond dim egni? Anfonwch eich gwaith cyfieithu atom - mae'r criw yma yn barod i dderbyn eich tasgau!!


Bla ar y Bêl!
Rhagfyr 2018

Bordyn hysbysebu newydd Bla yn stadiwm pêl-droed Llangefni. Da de!

Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Out of hours and weekends: 07920 052818

E-Bôst: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top