Blog Bla


Ein Swyddog Cyllid Newydd!
Chwefror 2020

Wrth orfod ffarwelio ag Eirwen a fydd yn ymddeol cyn hir, rydym yn falch iawn o fod wedi llwyddo i benodi swyddog cyllid medrus iawn i lenwi'r bwlch. Bydd Rachel Hodge yn ymuno â ni o fis Ebrill, sydd â phrofiad helaeth o weithio mewn swyddi cyllidol yn y sector preifat. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawu Rachel i'r swyddfa, ac yn ôl i Fôn, fel aelod pwysig iawn o'r tîm!


Aelod Newydd i'r Tîm
Ionawr 2020

Rydym wrth ein bodd y bydd Mari Elen Griffiths yn ymuno â'n tîm o gyfieithwyr yn y Gwanwyn. Ar hyn o bryd mae Mari yn gweithio fel athrawes ond bydd yn cymryd cam newydd yn ei gyrfa wrth iddi ymuno â Bla ym mis Ebrill. Croeso Mari!


Chwilio am Gyfieithydd Newydd
Tachwedd 2019

Rydym unwaith eto yn dymuno ychwanegu Cyfieithydd arall at ein tîm gweithgar cyn gynted â phosibl. Os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch ag Alun yn y swyddfa!


Gweminar ITI
Hydref 2019

Institute of Translation and Interpreting

18,780 followers

20h · Edited

ITI Webinar - 23 January 2020 It's never to soon to start planning next year's CPD. By carefully balancing workforce and infrastructure, webinar host Alun Gruffydd has grown BLA TRANSLATION LIMITED from sole-trader to mid-sized limited company in the space of just six years. Learn from Alun's experience and find out how creating the right balance between employed and freelance translators, and non-translation staff can be the key to the success of growing your own translation business. FREE for ITI members £10+VAT for non-members #ITICPD #CPD #translationcompany #workforceplanning #growingbusiness

Workload, Workforce and Willpower - Securing the perfect balance for your translation company

Workload, Workforce and Willpower - Securing the perfect balance for your…

iti.org.uk


ITI Blog
Awst 2019

ITI Official site@ITIUKAlun Gruffydd of @BlaTranslation discusses the significance of translating into Welsh in Wales (link: http://bit.ly/2KB7jMY) bit.ly/2KB7jMY #translation #xl811:58 AM · Aug 15, 2019·TweetDeck


Meleri'n Meistroli!
Awst 2019

Nid yn unig mae Meleri wedi llwyddo i gael gradd dosbarth cyntaf yn ei chwrs M.A. mewn Cyfieithu o Brifysgol Aberystwyth ond llwyddodd hefyd i ennill gwobr y myfyriwr mwyaf disglair ar y cwrs hwnnw. Rydym mor lwcus o gael criw o gyfieithwyr mor dalentog yma yn Bla!


Cyfieithwyr yn Crasu
Mehefin 2019

Mae hi'n rhy braf i weithio. Hmmmm, swyddfa ar y traeth fasa'r ateb!


Cynhadledd ITI
Mai 2019

Newydd ddychwelyd o Gynhadledd yr Institute of Translation and Interpretation yn Sheffield. Wedi cyfarfod amryw o bobl ddifyr iawn!!


Swyddfa Newydd!
Ebrill 2019

Rydym yn ymestyn ein swyddfeydd ac wedi cymryd swyddfa arall y drws nesa' i'n hystafelloedd presennol. Lluniau newydd ar y wal hefyd - posh de!


Ac yn Dal i Dyfu.....!
Mawrth 2019

Croeso hefyd i Elan Lois Roberts a fydd yn ymuno â'r criw wedi iddi gwblhau ei chwrs M.A. mewn Cyfieithu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr haf. Cwblhaodd radd yn y Gymraeg yno hefyd. Mae cartref Elan yma yn Llangefni a braf yw croesawu rhywun lleol yma i'r cwmni!

Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Out of hours and weekends: 07920 052818

E-Bôst: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top