Blog Bla


Y Tîm yn Tyfu!
Mawrth 2019

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyfieithydd newydd yn ymuno efo ni erbyn diwedd mis Mawrth. Mae Margiad Dobson yn byw ym Mhant Glas ac wedi bod yn gwneud ychydig o gyfieithu yn ei swydd flaenorol ond wedi bod yn chwilio am swydd bwrpasol yn y byd cyfieithu ers iddi gwblhau ei gradd yn y Gymraeg a'i gradd bellach mewn Newyddiaduraeth. Croeso Margiad!


Swyddi ar gael!
Ionawr 2019

Mae Bla yn dymuno recriwtio un os nad dau gyfieithydd newydd i ymuno a'r tîm. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am unigolion profiadol a chymwys, felly cysylltwch os oes gennych chi ddiddordeb. E-bostiwch alun@bla-translation.co.uk


Blwyddyn Newydd Dda!
Ionawr 2019

Ydi'r diwrnod cyntaf yn ôl yn dipyn o hunllef? Llawer i'w wneud ond dim egni? Anfonwch eich gwaith cyfieithu atom - mae'r criw yma yn barod i dderbyn eich tasgau!!


Bla ar y Bêl!
Rhagfyr 2018

Bordyn hysbysebu newydd Bla yn stadiwm pêl-droed Llangefni. Da de!


Nadolig yn Llangefni!
Rhagfyr 2018

Braf gweld ymdrech arbennig iawn efo'r goleuadau ar hyd y stryd yn Llangefni y tu allan i'n swyddfa. Da iawn Cyngor y Dref Llangefni!


Nadolig Llawen!
Rhagfyr 2018

Mae hi'n dechrau troi'n Nadoligaidd iawn yn swyddfa Bla erbyn hyn!


MA i Meleri!
Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau mawr i Meleri gan bawb yn y cwmni - mae hi newydd raddio â Rhagoriaeth wrth gwblhau ei gradd Feistr mewn Cyfieithu o Brifysgol Aberystwyth!


Llwyddiant!
Tachwedd 2018

Rydym newid ddod dros y sioc a'r cyffro o ennill y wobr am y Busnes Gorau i gwmni sydd â hyd at 10 o weithwyr yng Ngwobrau Daily Post neithiwr (29/11). Cafwyd noson ardderchog yng nghwmni rhai o gwmniau bach a mawr gorau gogledd Cymru a braf oedd cael cydnabod gwaith caled ein staff.


Ar Restr Fer Gwobrau Busnes y Daily Post unwaith eto!
Hydref 2018

Rydym wrth ein bodd ar ôl clywed ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer unwaith eto yng Ngwobrau Busnes y Daily Post 2018! Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i ni gyrraedd y tri olaf ac edrychwn ymlaen at y Noson Wobrwyo ym Mhrifysgol Bangor ar 29 Tachwedd, gan gystadlu yn y categori "Busnes Gorau hyd at 10 o Weithwyr!"Cyfieithwyr Clyfar!
Medi 2018

Mae dwy aelod o’r staff yma ar fin cwblhau eu graddau ôl-raddedig gyda Phrifysgolion Aberystwyth a Bangor. Bydd Meleri yn cwblhau ei M.A. mewn Cyfieithu ac Elin yn cwblhau ei M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol.

Wrth i’r ddwy orffen eu cyrsiau, bydd un arall o’n staff, Anna, yn cychwyn ei chwrs M.A. mewn Cyfieithu gyda Phrifysgol Bangor. Braf yw cael cymaint o staff galluog!

Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Out of hours and weekends: 07920 052818

E-Bôst: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top