Blog Bla


Swyddi ar gael!
Ionawr 2019

Mae Bla yn dymuno recriwtio un os nad dau gyfieithydd newydd i ymuno a'r tîm. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am unigolion profiadol a chymwys, felly cysylltwch os oes gennych chi ddiddordeb. E-bostiwch alun@bla-translation.co.uk


Blwyddyn Newydd Dda!
Ionawr 2019

Ydi'r diwrnod cyntaf yn ôl yn dipyn o hunllef? Llawer i'w wneud ond dim egni? Anfonwch eich gwaith cyfieithu atom - mae'r criw yma yn barod i dderbyn eich tasgau!!


Bla ar y Bêl!
Rhagfyr 2018

Bordyn hysbysebu newydd Bla yn stadiwm pêl-droed Llangefni. Da de!


Nadolig yn Llangefni!
Rhagfyr 2018

Braf gweld ymdrech arbennig iawn efo'r goleuadau ar hyd y stryd yn Llangefni y tu allan i'n swyddfa. Da iawn Cyngor y Dref Llangefni!


Nadolig Llawen!
Rhagfyr 2018

Mae hi'n dechrau troi'n Nadoligaidd iawn yn swyddfa Bla erbyn hyn!


MA i Meleri!
Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau mawr i Meleri gan bawb yn y cwmni - mae hi newydd raddio â Rhagoriaeth wrth gwblhau ei gradd Feistr mewn Cyfieithu o Brifysgol Aberystwyth!


Llwyddiant!
Tachwedd 2018

Rydym newid ddod dros y sioc a'r cyffro o ennill y wobr am y Busnes Gorau i gwmni sydd â hyd at 10 o weithwyr yng Ngwobrau Daily Post neithiwr (29/11). Cafwyd noson ardderchog yng nghwmni rhai o gwmniau bach a mawr gorau gogledd Cymru a braf oedd cael cydnabod gwaith caled ein staff.


Ar Restr Fer Gwobrau Busnes y Daily Post unwaith eto!
Hydref 2018

Rydym wrth ein bodd ar ôl clywed ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer unwaith eto yng Ngwobrau Busnes y Daily Post 2018! Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i ni gyrraedd y tri olaf ac edrychwn ymlaen at y Noson Wobrwyo ym Mhrifysgol Bangor ar 29 Tachwedd, gan gystadlu yn y categori "Busnes Gorau hyd at 10 o Weithwyr!"Cyfieithwyr Clyfar!
Medi 2018

Mae dwy aelod o’r staff yma ar fin cwblhau eu graddau ôl-raddedig gyda Phrifysgolion Aberystwyth a Bangor. Bydd Meleri yn cwblhau ei M.A. mewn Cyfieithu ac Elin yn cwblhau ei M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol.

Wrth i’r ddwy orffen eu cyrsiau, bydd un arall o’n staff, Anna, yn cychwyn ei chwrs M.A. mewn Cyfieithu gyda Phrifysgol Bangor. Braf yw cael cymaint o staff galluog!


Trefn ar ein Technoleg
Awst 2018

Mae cael cwmni Technoleg Gwybodaeth profiadol mor hanfodol i unrhyw fusnes, a phrofwyd hynny ym mis Awst. Gyda’r cyfan o’n gwaith yn dod i mewn ar e-bost a ninnau yn ei ddychwelyd ar e-bost hefyd, rhaid sicrhau bod y cysylltiad â’r byd tu allan yn gweithio 24/7. Collwyd y cysylltiad hwn ar ôl i un o’r prif weinyddion (server) chwalu. Wedi cryn dipyn o banig, llwyddodd ein cwmni TG, Catalyst Systems o Ddinbych (ac yn wir tipyn o gymorth gan ddylunydd ein gwefan Dylan Jones o D13 Creative) i ddatrys y cyfan yn raddol dros wythnos o waith caled. Mae ein dyled yn fawr iddynt! Dyma ymateb Fiona McGough o gwmni Catlayst Systems:

It is always worth highlighting the importance of a managed support and backup regime. The problem in a way is that with the ever increasing reliability of electronics people can become complacent about how to recover when something goes wrong. A good question that businesses should ask themselves is do I have a compliant DRP (Disaster Recovery Plan) or BCP (Business Continuity Plan) in place. Surprisingly when we visit a site for the first time we find that not many do.
The DRP / BCP should include all eventualities such as fire, flood or theft. While various elements of a system can fail, e.g. hard disk, keyboard, router, data switches etc. and are relatively easy to recover from; fire, flood or theft would constitute a catastrophe or disaster so consideration must be given as to how you can recover from this scenario. So daily backups that you can rely on are essential. A copy of these also need to be kept off site and if coupled with a cloud backup of essential data only (accounts, databases, spreadsheets etc) costing no more than typically £10 per month will more than adequately provide the DRP that company’s need.
Businesses will also find that their Insurance companies are increasingly likely to ask for their clients to have a DRP / BCP in place before providing cover.

Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Out of hours and weekends: 07920 052818

E-Bôst: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top